Σχετικα με την Europol

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη

Η Europol είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ.

Με έδρα τη Χάγη των Κάτω Χωρών, στηρίζουμε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε επίσης με πολλά κράτη εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Οι μεγάλες εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν σημαντική απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και για την ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των κατοίκων της. Οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια προέρχονται από:

Ωστόσο, νέοι κίνδυνοι, όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η εμπορία ανθρώπων, αυξάνονται επίσης. Τα δίκτυα που κρύβονται πίσω από τις προαναφερθείσες εγκληματικές δραστηριότητες σπεύδουν αμέσως να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες και προσαρμόζονται στα παραδοσιακά μέτρα των αρχών επιβολής του νόμου.

Μοναδικες υπηρεσιες

Λόγω της θέσης μας στο κέντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας μπορούμε να προσφέρουμε ένα μοναδικό εύρος υπηρεσιών και να λειτουργούμε ως:

 • κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων επιβολής του νόμου·
 • κόμβος πληροφόρησης σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες·
 • κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της επιβολής του νόμου.

Η Europol σε αριθμους

 • Περισσότερα από 1 000 άτομα προσωπικό
 • 220 αξιωματικοί-σύνδεσμοι της Europol
 • Περίπου 100 αναλυτές εγκληματικών δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη περισσότερων από 40 000 διεθνών ερευνών ετησίως

Η ανάλυση βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Απασχολούμε περισσότερους από 100 αναλυτές εγκληματικών δραστηριοτήτων οι οποίο συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον καταρτισμένων στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία για τη στήριξη των ερευνών που διενεργούν σε καθημερινή βάση οι αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

Για να συνδράμει τους εταίρους της στην απόκτηση καλύτερων γνώσεων σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, η Europol εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες και μακρόπνοες αναλύσεις της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας στην ΕΕ, όπως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

Read more

Μέσω αυτών των εκθέσεων αλλά και με άλλους τρόπους, η Europol λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ παρέχοντας μια κεντρική πλατφόρμα για τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Οι διεθνείς εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα και χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία. Για να διασφαλίζει αποτελεσματική και συντονισμένη δράση εναντίον τους, η Europol πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτη και καινοτόμος και να χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο φιλοξενούμε στους κόλπους μας μια σειρά εξειδικευμένων οργάνων και προσαρμοσμένων συστημάτων.

Τα όργανα αυτά είναι:

Στα εξειδικευμένα συστήματα, τα οποία προσφέρουν ταχείες και ασφαλείς δυνατότητες αποθήκευσης, έρευνας, οπτικοποίησης και αντιστοίχισης πληροφοριών και συγκροτούν μια εξελιγμένη εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση του εγκλήματος, περιλαμβάνονται:

 • το FIU.net, ένα αποκεντρωμένο και εξελιγμένο δίκτυο υπολογιστών που υποστηρίζει τις μονάδες εμπιστευτικών οικονομικών πληροφοριών (μονάδες FIU) της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
 • η ασφαλής εφαρμογή δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας του τομέα της επιβολής του νόμου ανά την ΕΕ·
 • η πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της Europol (EPE), μια ασφαλής και συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα για ειδικούς που εργάζονται σε διάφορους επιμέρους τομείς της επιβολής του νόμου·
 • το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών, ένα σύστημα αναφοράς για αξιόποινες πράξεις, άτομα που εμπλέκονται σε αυτές και άλλα σχετικά στοιχεία.

Η Europol είναι ένα υψηλής ασφάλειας επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα: 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι αξιωματούχοι της Europol είναι πάντα έτοιμοι να μετακινηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παράσχουν στήριξη μέσω του κινητού γραφείου. Ζητείται επίσης η συνδρομή μας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και διαθέτουμε, για τον σκοπό αυτό, μια πλήρως λειτουργική ομάδα η οποία βοηθά στην εξάρθρωση εργαστηρίων συνθετικών ναρκωτικών επιτόπου.

Η συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών αυτών συνεπάγονται την ανταλλαγή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Europol ορίζει και εφαρμόζει τις υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων.

Δεδομένης της ευελιξίας απόκρισης της Europol, επικεντρωνόμαστε σε διαφορετικές ανά έτος εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες, αναλόγως των απαιτήσεων. Ωστόσο, οι βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν σχετικά σταθερές, σε αντιστοιχία προς εκείνες των διεθνών εγκληματικών και τρομοκρατικών ομάδων. Με την πάροδο του χρόνου έχουμε αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, των δικτύων παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης οχημάτων, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της παραχάραξης νομισμάτων. Η Europol είναι η κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ.

Η Europol έχει εξαιρετική συνεργασία με εταίρους του τομέα της επιβολής του νόμου στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Τιμά επίσης τις υποχρεώσεις λογοδοσίας της, οι οποίες είναι από τις αυστηρότερες και πλέον διαφανείς παγκοσμίως.

Χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο δικτυακός μας τόπος δίνει στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων μας, του υπεύθυνου τρόπου με τον οποίο αυτές εκτελούνται και του αντικτύπου που έχουν στη προσπάθεια για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Εντολη

Η Europol συνδράμει τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στα εξής:

 • ναρκωτικά
 • εμπορία ανθρώπων
 • διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης
 • έγκλημα στον κυβερνοχώρο
 • κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας
 • λαθρεμπόριο τσιγάρων
 • παραχάραξη του ευρώ
 • απάτη ΦΠΑ
 • ξέπλυμα χρήματος και εντοπισμός προϊόντων εγκλήματος
 • μετακινούμενες ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος
 • παράνομες συμμορίες μοτοσικλετιστών
 • τρομοκρατία

Διαχειριση και ελεγχος

Η Europol λογοδοτεί σε επίπεδο ΕΕ στο συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αρμόδιο όργανο για τον κύριο έλεγχο και την καθοδήγηση της Europol είναι το Συμβούλιο. Αυτό διορίζει τον Διευθυντή και τους αναπληρωτές Διευθυντές και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Europol (ο οποίος είναι μέρος του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ), από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύναται επίσης να εκδίδει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανονισμούς σχετικά με το έργο της Europol. Κάθε χρόνο το Συμβούλιο διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική έκθεση σχετικά με το έργο της Europol.

Οργανωτική δομή

Επικεφαλής της Ευρωπόλ είναι ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ευρωπόλ, διοριζόμενος από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ είναι σήμερα η Catherine De Bolle, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Μάιο του 2018.

Επικουρείται στο έργο της από τρεις αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές:

Το προσωπικό της Ευρωπόλ προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και χωρών.

Την 1η Ιανουαρίου 2010 η Ευρωπόλ έγινε πλήρης οργανισμός της ΕΕ. Την 1η Μαΐου 2017, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού της, η Ευρωπόλ κατέστη επισήμως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2016, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σχετικά με τις επικαιροποιημένες εξουσίες που θα επιτρέψουν στην Ευρωπόλ να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Ο νέος κανονισμός ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπόλ στην υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην ΕΕ.

Europol Organisational Chart