O Europolu

Za sigurniju Europu

Europol je agencija Europske unije za izvršavanje zakonodavstva. Naš je glavni cilj učiniti Europu sigurnijom za dobrobit svih građana Europske unije.

Iz sjedišta u Hagu u Nizozemskoj pomažemo 27 država članica u njihovoj borbi protiv teškog međunarodnog kriminala i terorizma. Također surađujemo s mnogim državama partnerima koje nisu članice Europske unije kao i s mnogim međunarodnim organizacijama.

Velike kriminalne i terorističke mreže predstavljaju znatnu opasnost za unutarnju sigurnost Europske unije te za sigurnost i egzistenciju njezinih građana. Najveće prijetnje sigurnosti uključuju:

Međutim sve su prisutnije i nove opasnosti poput kibernetičkog kriminala i trgovine ljudima. Kriminalne mreže u tim područjima brzo iskorištavaju nove prilike i vješto se odupiru tradicionalnim mjerama provedbe zakona.

Jedinstvene usluge

Naš središnji položaj u europskoj strukturi za sigurnost omogućuje nam pružanje jedinstvenih usluga u ulozi:

 • centra za potporu operacijama provedbe zakona;
 • središta za podatke o kriminalnim aktivnostima;
 • centra za stručno znanje o provedbi zakona.

Europol u brojevima

 • više od 1000 zaposlenika
 • 220 Europolovih časnika za vezu
 • oko 100 analitičara kriminala
 • sudjeluje u više od 40 000 međunarodnih istraga godišnje

Naše se aktivnosti temelje na analizi. Zapošljavamo oko 100 najstručnijih analitičara kriminala u Europi. Oni se služe najnovijim alatima kako bi svakodnevno pomogli u istragama koje vode tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama.

Kako bi svojim partnerima pružio bolje uvid u zločine kojima se bavi, Europol redovito provodi procjene koje sadrže sveobuhvatne, anticipativne analize kriminala i terorizma u Europskoj uniji uključujući i:

Read more

Putem tih izvješća i drugih metoda Europol obnaša ulogu centra EU-a za stručno znanje koji pruža središnju platformu stručnjacima za izvršavanje zakonodavstva iz država članica.

Skupine međunarodnog kriminala i terorizma djeluju diljem svijeta i služe se najnovijom tehnologijom. Kako bi se osiguralo učinkovito i usklađeno djelovanje, Europol treba biti podjednako fleksibilan i inovativan i pobrinuti se da raspolaže najnovijim metodama i alatima. Iz tog smo razloga krovna institucija za mnoga stručna tijela i mnoge prilagođene sustave.

Ta tijela uključuju:

Specijalizirani sustavi koji nude brze i sigurne mogućnosti pohrane, pretrage, vizualizacije i povezivanja podataka te stoga čine sofisticiran paket instrumenata za borbu protiv kriminala koji uključuje i:

Europol je operativni centar visoke razine sigurnosti koji radi neprekidno: 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

Časnici Europola uvijek su spremni otputovati u kratkom roku i pružiti potporu putem našeg mobilnog ureda. Naša se prisutnost traži i u borbi protiv nedopuštenih droga, a imamo i izvrsnu operativnu skupinu koja pomaže u uklanjanju laboratorija sintetičkih druga na licu mjesta.

Prikupljanje, obrada i širenje informacija podrazumijevaju razmjenu velikih količina osobnih podataka. Europol određuje najviše standarde u pogledu zaštite i sigurnosti podataka te postupa u skladu s tim standardima.

Budući da je djelovanje Europola fleksibilno, iz godine u godinu usredotočujemo se na različita područja kriminalnih i terorističkih aktivnosti ovisno o zahtjevima. Ipak, naši se glavni prioriteti uglavnom ne mijenjaju i podrazumijevaju borbu protiv međunarodnih kriminalnih i terorističkih skupina. Tijekom godina stekli smo znatno iskustvo u borbi protiv trgovanja drogom, nedopuštenih imigracijskih mreža i trgovine ljudima, nedopuštenog trgovanja vozilima, kibernetičkog kriminala, pranja novca i krivotvorenja valuta. Europol je središnji europski ured za borbu protiv krivotvorenja eura.

Europol odlično surađuje s partnerskim tijelima za izvršavanje zakonodavstva u Europi i šire. Europol primjenjuje neke od najstabilnijih i najtransparentnijih mehanizama odgovornosti u svijetu.

Podržavamo interes javnosti za naš rad i smatramo da ova internetska stranica čitateljima pruža dobar uvid u naše aktivnosti, njihovu odgovornu provedbu te učinak koji imaju u pogledu inicijative za sigurnijom Europom.

Mandat

Europol podržava nadležna tijela za izvršavanje zakonodavstva diljem EU-a čiji je cilj borba protiv kriminala i terorizma u svim mandatnim područjima.

Operativne aktivnosti

Te su aktivnosti usmjerene na:

 • nedopuštene droge
 • trgovinu ljudima
 • olakšanu nedopuštenu imigraciju
 • kibernetički kriminal
 • kriminal u području intelektualnog vlasništva
 • krijumčarenje cigareta
 • krivotvorenje eura
 • prijevare u vezi s PDV-om
 • pranje novca i praćenje imovine
 • mobilne skupine organiziranog kriminala
 • zabranu motociklističkih bandi
 • terorizam

Upravljanje i kontrola

U okviru Europske unije Europol odgovora Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove.

Vijeće je odgovorno za opći nadzor i vodstvo Europola. Imenuje izvršnog ravnatelja i zamjenike izvršnog ravnatelja te odobrava proračun Europola (sastavni dio općeg proračuna EU-a) zajedno s Europskim parlamentom. Zajedno s Europskim parlamentom može i donijeti uredbe u vezi s radom Europola. Svake godine Vijeće Europskom parlamentu prosljeđuje posebno izvješće o radu Europola.

Organizacijska struktura

Na čelu Europola nalazi se izvršni direktor, koji je Europolov pravni zastupnik i kojeg imenuje Vijeće Europske unije. Trenutačno je izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle, koja je dužnost preuzela u svibnju 2018.

Pomažu joj tri zamjenika izvršne direktorice:

Zaposlenici Europola dolaze iz različitih sredina i država.

1. siječnja 2010. Europol je postao punopravna agencija Europske unije. Nakon stupanja na snagu nove uredbe o Europolu, 1. svibnja 2017. njegov službeni naziv postao je Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Nova uredba usvojena je 11. svibnja 2016. kada je Europski parlament glasovao za veće ovlasti koje Europolu omogućuju jačanje napora koji se ulažu u borbu protiv terorizma, kiberkriminaliteta i ostalih oblika teškog i organiziranog kriminala. Novom se uredbom jača Europolova uloga u podupiranju suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva u EU-u.

Europol Organisational Chart