Az Europolról

Segítünk Európa biztonságosabbá tételében

Az Europol az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége. Fő célunk, hogy segítsük egy biztonságosabb Európa megteremtését, amely minden uniós polgár javát szolgálja.

Központunk Hollandiában, Hágában található – innen segítjük az EU 27 tagállamát a súlyos nemzetközi bűnözés és terrorizmus elleni küzdelmében. Rajtuk kívül több EU-n kívüli partnerállammal és nemzetközi szervezettel is együttműködünk.

A kiterjedt bűnügyi és terrorista hálózatok jelentős fenyegetést jelentenek az EU belső biztonságára, polgárainak védelmére és megélhetésére. A legnagyobb biztonsági fenyegetések forrásai a következők:

De vannak szintén növekvő, új veszélyek is, mint a számítástechnikai bűnözés és az emberkereskedelem. Az e területen elkövetett bűncselekmények mögött meghúzódó hálózatok gyorsan megragadják az új lehetőségeket, és ellenállók a hagyományos bűnüldözési intézkedésekkel szemben.

Egyedülálló szolgáltatások

Európa biztonsági rendszerének középpontjaként pozíciónk lehetővé teszi számunkra, hogy számos egyedülálló szolgáltatást kínáljunk, és betöltsük az alábbi funkciókat:

 • támogató központ a bűnüldözési műveletek számára;
 • bűncselekményekkel kapcsolatos információk gyűjtőpontja;
 • a bűnüldözési szakértelem központja.

Az Europolra vonatkozó számadatok

 • A személyzet létszáma meghaladja az 1000 főt
 • 220 Europol összekötő tiszt
 • Közel 100 bűnügyi elemző
 • Évente több mint 40 000 nemzetközi nyomozást támogatunk

Tevékenységeinek középpontjában az elemzés áll. Közel 100 bűnügyi elemzőt alkalmazunk, akik Európa legjobban képzett szakemberei közé tartoznak. A legkorszerűbb eszközök felhasználásával napi szinten segítik a tagállamok bűnüldöző szervei által folytatott nyomozásokat.

Annak érdekében, hogy mélyebb betekintést nyújthasson partnereinek a feltárni kívánt bűncselekményekbe, az Europol az EU-n belüli bűncselekményekre és terrorizmusra vonatkozó átfogó, előretekintő elemzéseket kínáló rendszeres értékeléseket készít, többek között az alábbiakat:

Read more

Az Europol ezeken a jelentéseken keresztül és más módokon is uniós szakértői központként működik, amely központi platformot kínál a tagállamok bűnüldözési szakemberei számára.

A világszinten működő nemzetközi bűnözői és terrorista csoportok a legmodernebb technológiát használják ki. Annak érdekében, hogy erre hatékony és koordinált választ adjon, az Europolnak ugyanilyen rugalmasnak és innovatívnak kell lennie, biztosítva, hogy módszerei és eszközei naprakészek legyenek. Ezért adunk otthont számos szakosodott szervnek és testre szabott rendszernek.

Ezek a szervek a következők:

 • Az Europol operatív központja, amely az Europol, a tagállamok és harmadik felek közötti adatcsere napi 24 órában működő kapcsolattartó pontja;
 • az Európai Kiberbűnözési Központ (EC3), amely célja az EU-n belüli kiberbűnözésre adott bűnüldözői válaszok megerősítése, és ezáltal az európai polgárok, vállalkozások és kormányok internetes bűncselekményekkel szembeni védelme;
 • a Kiberbűnözéssel Foglalkozó Közös Akció Munkacsoport (J-CAT), amely célja a kiberbűnözéssel kapcsolatos legfontosabb fenyegetések ellen és a kiemelt célok érdekében történő, bűnüldözési operatív információkon alapuló, összehangolt cselekvés ösztönzése azáltal, hogy előmozdítja és megkönnyíti a nyomozások közös meghatározását, priorizálását, előkészítését és megindítását;
 • az Európai Terrorizmusellenes Központ, amely olyan műveleti központ és szakértői csomópont, amely a terrorra adandó válasz megerősítésére tett uniós erőfeszítések központi eleme;
 • az Európai Embercsempészeti Központ, amely ahhoz nyújt támogatást az EU tagállamainak, hogy célzottan felszámolhassák a migránsok csempészésében részt vevő összetett és kifinomult bűnözői hálózatokat;
 • a Szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozó összehangolt koalíció (IPC3), amely központi szerepet tölt be az EU arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy gátat szabjon a szellemi tulajdonnal való EU-n belüli és kívüli visszaéléseknek.

Az információ tárolását, keresését, megjelenítését és összekapcsolását biztosító gyors és biztonságos képességeket kínáló speciális rendszerek kifinomult bűnüldöző eszköztárat alkotnak, amely magában foglalja többek között az alábbiakat:

 • FIU.net, egy decentralizált és kifinomult számítógépes hálózat, amely támogatja az EU pénzügyi hírszerző egységeit (FIU-k) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmükben;
 • a biztonságos adatcserét biztosító hálózati alkalmazás (Secure Information Exchange Network Application, SIENA) egy olyan platform, amely a legmodernebb technológiát alkalmazva kiszolgálja az uniós bűnüldözés kommunikációs igényeit;
 • az Europol szakértői platformja (Europol Platform for Experts, EPE) a bűnüldözés különböző területein dolgozó szakemberek biztonságos, webes együttműködési platformja;
 • az európai információs rendszer, amely a bűncselekmények, az abban érintett személyek és más kapcsolódó adatok hivatkozási rendszere.

Az Europol egy magas biztonsági szintű operatív központ, amely napi 24 órában, hetente 7 napon keresztül elérhető.

Az Europol tisztjei mindig készen állnak arra, hogy rövid időn belül útra keljenek és mobil irodánkon keresztül támogatást nyújtsanak. Jelenlétünkre az illegális kábítószerek elleni küzdelemben is szükség van, és rendelkezünk egy olyan teljes körűen működő csoporttal, amely helyszíni segítséget nyújt a szintetikus kábítószereket előállító laboratóriumok felszámolásában.

Ezen információk összegyűjtése, elemzése és terjesztése azzal jár, hogy nagy mennyiségű személyes adat cseréjére kerül sor. Az Europol a legmagasabb szintű adatvédelmi és adatbiztonsági normákat követi.

Mivel az Europol képes rugalmasan reagálni, évről évre a bűnözői és terroristatevékenység különböző területeire összpontosíthatunk, az igények függvényében. Főbb prioritásaink azonban viszonylag változatlanok, a nemzetközi bűnözői és terrorista csoportokhoz kapcsolódnak. Az elmúlt évek során jelentős tapasztalatot halmoztunk fel a kábítószer-kereskedelem, az illegális bevándorlási hálózatok és az emberkereskedelem, a tiltott gépjármű-kereskedelem, a számítógépes bűnözés, a pénzmosás és a pénzhamisítás elleni küzdelem terén. Az Europol az euróhamisítás elleni küzdelem központi európai hivatala.

Az Europol kiváló együttműködési megállapodásokat tart fenn az európai és Európán kívüli bűnüldöző partnerekkel. Fontosak továbbá elszámoltathatósági rendszerei, amelyek a világ legszilárdabb és legátláthatóbb rendszerei közé tartoznak.

Üdvözöljük a nyilvánosság munkánk iránti érdeklődését és bízunk benne, hogy e honlap kellő szemléltetést ad az olvasó számára tevékenységeinkről, azok végrehajtásának felelősségteljes módjáról, valamint Európa biztonságosabbá tételére gyakorolt hatásáról.

Megbízatás

Az Europol támogatást nyújt az EU bűnüldöző hatóságainak a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységeikhez minden olyan területen, amelyhez felhatalmazással rendelkezik.

Működési tevékenységek

E tevékenységeink az alábbiakra összpontosítanak:

 • illegális kábítószerek
 • emberkereskedelem
 • szervezett illegális bevándorlás
 • számítástechnikai bűnözés
 • szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények
 • cigarettacsempészet
 • euróhamisítás
 • héacsalás
 • pénzmosás és a vagyonok nyomon követése
 • mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok
 • tiltott motoros bandák
 • terrorizmus

Irányítás és ellenőrzés

Az Europol európai uniós szinten a Bel- és Igazságügyi Miniszterek Tanácsával szemben számoltatható el.

Az Europol legfontosabb irányító és ellenőrző feladatköreiért a Tanács felelős. A Tanács nevezi ki az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket, valamint az Európai Parlamenttel együtt ugyancsak a Tanács hagyja jóvá az Europol költségvetését, amely az EU általános költségvetésének részét képezi. Az Európai Parlamenttel együtt a Tanács is elfogadhat az Europol munkájával kapcsolatos rendeleteket. A Tanács az Europol munkájáról minden évben külön jelentést küld az Európai Parlamentnek.

Szervezeti felépítés

Az Europol élén az ügyvezető igazgató áll, aki az Europol jogi képviselője, és akit az Európai Unió Tanácsa nevez ki. Az Europol jelenlegi ügyvezető igazgatója Catherine De Bolle, aki 2018 májusa óta tölti be ezt a posztot.

Munkáját három ügyvezetőigazgató-helyettes segíti:

Az Europol személyzetét számos különböző hátterű és nemzetiségű munkatárs alkotja.

Az Europol 2010. január 1. óta teljes jogú uniós ügynökség. 2017. május 1-jén, az új Europol-rendelet hatálybalépésével az Europol hivatalos neve a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségére változott.

Az új rendeletet 2016. május 11-én fogadták el, miután az Európai Parlament kibővített hatásköröket szavazott meg az Europol számára, hogy fokozni tudja erőfeszítéseit a terrorizmus, a kiberbűnözés, valamint a bűnözés egyéb súlyos, szervezett formái elleni küzdelemben. Az új rendelet megerősíti az Europolnak az uniós bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés támogatásában betöltött szerepét.

Europol Organisational Chart