Despre Europol

Pentru o Europă mai sigură

Europol este agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Scopul nostru principal este acela de a contribui la crearea unei Europe mai sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor UE.

Având sediul la Haga, în Țările de Jos, agenția sprijină cele 27 de state membre în lupta lor împotriva criminalității grave și a actelor de terorism comise la nivel internațional. De asemenea, colaborăm cu numeroase state partenere și cu organizații internaționale din afara UE.

Rețelele infracționale și teroriste de mare anvergură reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a Uniunii, precum și a siguranței și bunăstării cetățenilor săi. Cele mai mari amenințări la adresa securității sunt provocate de:

Există însă și pericole noi, care iau amploare, cum ar fi criminalitatea informatică și traficul de ființe umane. Rețelele din spatele infracțiunilor comise în fiecare dintre aceste domenii profită imediat de orice ocazie nouă și se adaptează măsurilor tradiționale de aplicare a legii.

Gamă unică de servicii

Poziția centrală a agenției noastre în arhitectura de securitate a Europei ne permite să oferim o gamă unică de servicii și să acționăm în calitate de:

 • centru de asistență pentru operațiuni de aplicare a legii;
 • nucleu de informare privind activitățile infracționale;
 • centru de expertiză în domeniul aplicării legii.

Europol în cifre

 • Peste 1 000 de angajați
 • 220 ofițeri de legătură ai Europol
 • aproximativ 100 de analiști în domeniul criminalității
 • sprijinirea derulării a peste 40 000 de anchete internaționale anual

Activitatea de analiză se află în centrul preocupărilor agenției noastre. Printre angajații noștri se numără aproximativ 100 de analiști în domeniul criminalității, dintre cei mai bine instruiți din Europa. Aceștia utilizează instrumente de ultimă generație pentru a veni zi de zi în sprijinul investigațiilor derulate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre.

Pentru a le oferi partenerilor noștri posibilitatea de a înțelege în profunzime problemele de infracționalitate cu care se confruntă, Europol realizează periodic evaluări, prin care se realizează analize cuprinzătoare și cu caracter prospectiv privind terorismul și criminalitatea din UE, cum ar fi:

Read more

Atât prin aceste rapoarte, cât și în alte moduri, Europol reprezintă un centru de expertiză al UE, asigurând o platformă centrală pentru experții în aplicarea legii din statele membre.

Grupurile infracționale și teroriste internaționale acționează în întreaga lume, apelând la cele mai noi tehnologii. Pentru a oferi un răspuns eficace și coordonat, Europol trebuie să fie la fel de flexibil și de inovator și să se asigure că metodele și instrumentele sale sunt de ultimă oră. Din acest motiv, Europol acționează în calitate de gazdă pentru o serie de organisme specializate și sisteme specifice.

Aceste organisme sunt:

Sistemele specializate, care oferă capacități rapide și sigure de stocare, căutare, vizualizare și corelare a informațiilor, alcătuiesc astfel un set sofisticat de instrumente pentru combaterea criminalității, printre care se regăsesc următoarele:

Europol este un centru operațional de înaltă securitate care funcționează în permanență: 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Agenții Europol sunt mereu pregătiți să călătorească în regim de urgență și să ofere asistență prin intermediul biroului mobil. Prezența noastră este de asemenea solicitată în lupta împotriva drogurilor ilegale, și dispunem de o echipă pe deplin operațională care ajută la desființarea laboratoarelor de producție a drogurilor de sinteză la fața locului.

Colectarea, analizarea și difuzarea acestor informații presupune un mare volum de schimburi de date cu caracter personal. Europol stabilește și aderă la cele mai înalte standarde în domeniul protecției și securității datelor.

Întrucât Europol dispune de o capacitate de răspuns flexibilă, de la un an la altul ne concentrăm pe diferite domenii ale activității infracționale și teroriste, în funcție de solicitări. Există totuși tendința ca prioritățile noastre majore să rămână relativ stabile, reflectând activitatea grupurilor teroriste și de crimă organizată internaționale. De-a lungul vremii am acumulat o experiență vastă în lupta împotriva traficului de droguri, a rețelelor de imigrație ilegală, a traficului de ființe umane, a traficului ilegal de vehicule, a criminalității informatice, a activităților de spălare de bani și de falsificare a banilor. Europol este biroul european central de combatere a falsificării monedei euro.

Europol este parte a unor acorduri de cooperare excelente cu parteneri din domeniul aplicării legii, atât din Europa, cât și din alte părți ale lumii. De asemenea, agenția consideră ca fiind importante sistemele pe care le-a adoptat cu privire la creșterea responsabilității, care sunt printre cele mai robuste și mai transparente la nivel mondial.

Salutăm manifestările interesului public în activitatea noastră și sperăm că acest website prezintă cititorului o imagine relevantă a activităților noastre, a modului responsabil în care se desfășoară acestea și a impactului pe care îl au în ceea ce privește crearea unei Europe mai sigure.

Mandat

Europol sprijină autoritățile de aplicare a legii de pe întreg teritoriul Europei în lupta împotriva terorismului și a criminalității, în toate domeniile sale de competență.

Activități operaționale

Aceste activități se referă la:

 • droguri ilegale;
 • trafic de ființe umane;
 • forme organizate de imigrație ilegală;
 • criminalitate informatică;
 • infracțiuni legate de proprietatea intelectuală;
 • contrabandă cu țigarete;
 • falsificarea monedei euro;
 • fraudă în materie de TVA;
 • spălare de bani și urmărirea activelor;
 • grupuri mobile de criminalitate organizată;
 • bande criminale de motocicliști;
 • terorism.

Gestionare și control

La nivelul UE, Europol se subordonează miniștrilor din cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Consiliul este și principalul for răspunzător pentru controlul și orientarea agenției Europol. Acesta numește directorul și directorii adjuncți și aprobă bugetul Europol (care face parte din bugetul general al UE), împreună cu Parlamentul European. De asemenea, Consiliul poate să adopte regulamente privind activitatea Europol, împreună cu Parlamentul European. În fiecare an, Consiliul înaintează către Parlamentul European un raport special privind activitatea Europol.

Structură organizatorică

Europol este condus de un director executiv, care este reprezentantul legal al Europol și este numit de Consiliul Uniunii Europene. Actualul director executiv al Europol este Catherine De Bolle, care a preluat postul în mai 2018.

Este asistată de trei directori executivi adjuncți:

Membrii personalului Europol provin dintr-o mare varietate de medii și de națiuni.

La 1 ianuarie 2010, Europol a devenit o agenție a UE cu drepturi depline. La 1 mai 2017, după intrarea în vigoare a noului regulament, Europol a devenit oficial Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii.

Noul regulament a fost adoptat la 11 mai 2016, când Parlamentul European a votat cu privire la competențele actualizate care să permită Europol să-și intensifice eforturile de combatere a terorismului, a criminalității informatice și a altor forme grave de criminalitate și de criminalitate organizată. Noul regulament consolidează rolul Europol în sprijinirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii din UE.

Europol Organisational Chart